Chính sách bảo mật Highgate MGT App

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:  

 • Thông tin người dùng: Highgate lưu trữ thông tin của bạn khi bạn đăng ký thiết lập tài khoản mới cho ứng dụng Highgate MGT. Loại thông tin này bao gồm: tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu. 

 • Dữ liệu thu thập trên ứng dụng Highgate MGT bao gồm: hình ảnh. Đây là những thông tin được người sử dụng tải lên trong quá trình xử lý yêu cầu cửa khách hàng. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:  

 • Thông tin người dùng: chỉ dùng để quản lý tài khoản đăng nhập vào ứng dụng Highgate MGT 

 • Dữ liệu hình ảnh: chỉ dùng để xử lý yêu cầu dịch vụ của khách hàng. 

3. Đối tượng người dùng: 

 • Nhân viên các đơn vị quản lý vận hành 

 • Nhân viên nhà thầu, Nhân viên nhà cung cấp dịch vụ 

4. Thời gian lưu trữ thông tin: 

 • Highgate lưu trữ thông tin cho đến khi người dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới ban quản lý hoặc người dùng chọn chức năng xóa tài khoản trên ứng dụng Highgate MGT. 

5. Đơn vị quản lý thông tin:  

 • Công ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Highgate 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình:  

 • Người dùng ứng dụng Highgate MGT chúng tôi có quyền đăng nhập để thay đổi, cập nhật thông tin cá nhân, mật khẩu. Hoặc gửi thông tin đến email contact@highgate.vn hoặc gọi điện vào số hotline: +84901 339 688 

7. Cam kết bảo mật thông tin:  

 • Thông tin người dùng trên ứng dụng Highgate MGT của chúng tôi được cam kết bảo mật. Việc sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng. 

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn bằng cách truyền qua https. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng. 

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi bảo mật; đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên biết.